Home Page

Clybiau Ysgol / School Clubs

Dydd Lun - Clwb Gymnasteg yr Urdd Bl 2 + 3   3.30 - 4.30

Monday - Urdd Gymnastics Club Yr 2 + 3    3.30 - 4.30

 

Dydd Lun - Clwb Codio Bl 3 - 6    3.30 - 4.30

Monday - Coding Club Yr 3 - 6   3.30 - 4.30

 

Dydd Mawrth - Adran Bl 3-6   3.30 - 4.30

Tuesday - Adran Yr 3-6   3.30 - 4.30

 

Dydd Mercher - Cor Bl 2-6   12.25 - 12.55

Wednesday - Choir Yr 2-6    12.25 - 12.55

 

Dydd Iau - Clwb Ffotograffiaeth Bl.6 3.30 - 4.30

Thursday - Photography Club Yr.6 3.30 - 4.30