Skip to content ↓

Newyddion Diweddaraf / Latest News

Disgo Santes Dwynwen / Saint Dwynwen Disco

Dewch i Ddisgo Dwynwen yr ysgol nos Fercher Ionawr 24ain!  Gwiriwch y manylion yn poster sydd ar Parentmail. Come to the school Dwynwen Disco on Wednesday January 24th!  Check the details on the poster on Parentmail.

Page 1

 • 04/02/24

  Dathlu ein gwaith / Celebrating our work

  Dathlu ein gwaith  / Celebrating our work Bydd cyfle gyda chi fel rhieni a gwarchodwyr ddod i'r ysgol yr wythnos yma i ddathlu gwaith eich plentyn.  Byddwch yn gallu eistedd gyda'ch plentyn i fynd trwy eu llyfrau a gweld y gwaith arbennig maent wedi cyflawni ers mis Me...
  Read Full Story
 • 24/01/24

  Bore Coffi Lles / Wellbeing Coffee Morning

  Dewch i ymuno gyda ni am baned ar fore Dydd Gwener Ionawr 26ain 2024 i ddysgu mwy am y gwasanaethau amywiol sydd yn yr ardal.  Bydd PCSO John Breslin yna ynghyd a Donna Kendall y Cydlynnydd Ardal Leol.  Byddwn yn dechrau am 9.30 yb ac mae croeso cynnes i bawb!   Come and...
  Read Full Story
 • 09/12/23

  Croeso i'n gwefan newydd / Welcome to our new website

  Croeso mawr i chi i'n gwefan newydd!  Yma, byddwch yn dod o hyd i'r holl wybodaeth sydd angen arnoch am ein hysgol ynghyd a diweddariadau i'n calendr ysgol a dogfennaeth gwybodaeth amrywiol.  Cymerwch amser i weld yr ardaloedd amrywiol y wefan a byddwn yn parhau...
  Read Full Story

Page 1