Skip to content ↓

Croeso i'n gwefan newydd / Welcome to our new website

Croeso mawr i chi i'n gwefan newydd!  Yma, byddwch yn dod o hyd i'r holl wybodaeth sydd angen arnoch am ein hysgol ynghyd a diweddariadau i'n calendr ysgol a dogfennaeth gwybodaeth amrywiol.  Cymerwch amser i weld yr ardaloedd amrywiol y wefan a byddwn yn parhau i'w ddiweddaru yn gyson.  Bydd tudalennau'r dosbarthiadau yn cael eu diweddaru yn ystod y tymor nesaf.

Diolch yn fawr.

A warm welcome to you to our new website!  Here you will find the information you need about our school as well as calendar updates and various documents.  Take some time to look at the various areas within the websites and we will be updating the pages regularly.  The class pages will be updated during the next term.   

Thank you.