Skip to content ↓

Bore Coffi Lles / Wellbeing Coffee Morning

Dewch i ymuno gyda ni am baned ar fore Dydd Gwener Ionawr 26ain 2024 i ddysgu mwy am y gwasanaethau amywiol sydd yn yr ardal.  Bydd PCSO John Breslin yna ynghyd a Donna Kendall y Cydlynnydd Ardal Leol.  Byddwn yn dechrau am 9.30 yb ac mae croeso cynnes i bawb!  

Come and join us for a cuppa on Friday morning January 26th 2024 to learn abo9ut the services available in the local area.  PCSO John Breslin will there along with Donna Kendall the Local Area Coordinator.  We will start at 9.30am and we extend a warm welcome to all! 

Please enter some content for your news story here.