Skip to content ↓

Dathlu ein gwaith / Celebrating our work

Dathlu ein gwaith  / Celebrating our work

Bydd cyfle gyda chi fel rhieni a gwarchodwyr ddod i'r ysgol yr wythnos yma i ddathlu gwaith eich plentyn.  Byddwch yn gallu eistedd gyda'ch plentyn i fynd trwy eu llyfrau a gweld y gwaith arbennig maent wedi cyflawni ers mis Medi 2023. 

Parents and carers will have the opportunity this week to come into school and sit with their child to look through their books and celebrate the excellent work they have accomplished since September 2023. 

Please enter some content for your news story here.