Skip to content ↓

Blwyddyn 2 / Year 2

BLWYDDYN 2 MRS EVANS-JONES

Croeso i flwyddyn 2 - 2022 

Athrawes - Mrs Eiri Evans-Jones

Cynorthwywraig  - Miss Julie Lewis (Llun-Iau)

Mrs Rhian Lynch (Gwener)

Thema - Wrth Ein Traed 

DEWCH I WELD EIN DOSBARTH

Diolch i Stephanie am ddod mewn i ddarllen stori am Gobies ini. 

Thank you to Stephanie for coming in to teach us about Gobies.

Cinio Nadolig

Mynd am dro o amgylch Waunarlwydd i edrych ar arwyddion ffordd a threfn goleuadau traffic

A walk around Waunarlwydd looking at street signs and the order of the traffic lights

Dathlu dydd y Cofio

Jambori Rhithiol yr Urdd  / Virtual Urdd Jamboree

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

Ein Gwasanaeth Dosbarth ar y Cynhaeaf / Our Harvest Class Assembly

Dathlu Diwrnod Siwmae, Su'mae / Celebrating Siwmae, Su'mae day

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

Datrys problemau rhif / Number problem solving

Diolch i Gareth o 'Stick2' am ddod i'n haddysgu am yr offerynnau taro a cherddoriaeth o Gymru

Thank you to Gareth from Stick2 for coming to teach us about the percussion family and music from Wales