Skip to content ↓

Gweithdai / Workshops

Yn dechrau ym mis Ionawr 2024, byddwn yn cynnal bore coffi yn fisol i rhieni / gwarchodwyr.  Bydd ffocws i bob bore coffi a byddwn yn eich hysbysu o'r siaradwyr gwadd neu ymwelwyr. / Starting in January 2024, we will hold a monthly coffee morning for parents and carers.  Each coffee morning will have a specific focus and we will notify you of the guest speaker or visitor.

Amserlen a Ffocws / Timetable and Focus:

26/1/24 - 

23/2/24 - 

22/3/24 - 

26/4/24 - 

24/5/24 - 

28/6/24 - 

 

 

Sesiynau Blaenorol / Previous Sessions

Download Document

Download Document

 When to Worry about your Worrier Workshop / Gweithdy Pryd i Boeni am eich Pryderwr

Diolch i Catrin McAdams am ddod i gynnal sesiwn i rieni 13/1/23

Gweithdy Supporting Children with Emotional Regulation Workshop

Download Document

Download Document

Resilience & Self-Esteem / Gwytnwch a Hunanbarch

Supporting Children with Emotional Regulation / Cefnogi Plant gyda Reoleiddio Emosiynol

Session 1

Download Document

Download Document

Supporting Children with Emotional Regulation / Cefnogi Plant gyda Reoleiddio Emosiynol

Session 2