Skip to content ↓

Mynediad Ysgol / School Admissions

Gwybodaeth Mynediad Ysgol Cyngor Sir Abertawe - Swansea Council Admission Information

Defnyddiwch y doleni isod i ddod o hyd i'r wybodaeth am ddydiadau y tymhorau ysgol. / Use the links below for information on the school term dates.

Dyddiad Tymhorau Cyngor Abertawe 2023/24           Dyddiad Tymhorau Cyngor Sir Abertawe 2024/25    

Term dates Swansea Council 2023/24                       Term dates Swansea Council 2024/25

 

Defnyddiwch y ddolen iod i dderbyn gwybodaeth am fynediad ysgol i'ch plentyn. / Use the link below for information on school admission.

Mynediad Ysgol - Cyngor Abertawe                            School Admissions - Swansea Council     

 

Os mai ymholi am le yn y MEITHRIN ydych, yna ymgysylltwch a'r ysgol yn uniongyrchol gan adael i ni wybod y manylion isod. Byddwn mewn cysylltiad â chi yn fuan cyn dyddiad dechrau eich plentyn gyda mwy o wybodaeth / If you are enquiring about a NURSERY place for your child, please contact the school directly giving us the following details. We will then be in contact shortly before your child's start date with more information:

  • Enw eich plentyn / Your child's name
  • Dyddiad geni eich plentyn / Your child's date of birth
  • Eich cyfeiriad / Your address
  • Eich cyfeiriad ebost a rhif ffôn / Your email address and phone number