Skip to content ↓

Presenoldeb / Attendance

Mae gan yr ysgol strwythur cadarn ar gyfer tracio presenoldeb. Mae’r ysgol yn gwneud defnydd da o ddata er mwyn targedu grwpiau ac unigolion i wella agweddau penodol o’u presenoldeb. Mae systemau gwobrwyo’r ysgol yn annog y rhan fwyaf o ddisgyblion i wneud eu gorau glas i ddod i’r ysgol.

Swyddog lles yr ysgol: Mrs Rhiannon Smith

The school has a sound structure for tracking attendance. The school makes good use of data in order to target groups and individuals to improve specific aspects of their attendance. The school’s reward systems encourage the majority of pupils to do their best to attend school.

Educational Welfare Officer: Mrs Rhiannon Smith

Cliciwch ar y Linc isod ar gyfer ffurflen gwyliau / Click on the link below for a holiday request form.

Presenoldeb 2023/24 Attendance

Ein targed ar gyfer y flwyddyn academaidd hon yw 95% is the target for this academic year.

 • Medi 2023 / September 2023 - 94.1%
 • Hydref 2023 / October 2023 - 94.0%
 • Tachwedd 2023 / November 2023 - 92.3%
 • Rhagfyr 2023 / December 2023 - 90.6%
 • Ionawr 2024 / January 2024 - 93.2%
 • Chwefror 2024 / February 2024 - 93.5%
 • Mawrth 2024 / March 2024 - 
 • Ebrill 2024 / April 2024 - 
 • Mai 2024 / May 2024 -
 • Mehefin 2024 / June 2024 -
 • Gorffennaf 2024 / July 2024 -

      Enillwyr Penri Presenoldeb yr wythnos yma yw: / This week's winners of Penri Presenoldeb is:          

Enillwyr yr Wythnos / Weekly Winners:    
                                  

   

  

Cliciwch ar y ddolen i weld ein polisi presenoldeb /Click on the link to view the attendance policy