Skip to content ↓

Prydau Ysgol am Ddim / Free School Meals

Mae prydiau ysgol am ddim i lant y Derbyn, Blwyddyn 1, Blwyddyn 2, Blwyddyn 3 a Blwyddyn 4 ar hyn o bryd.  Yn dilyn y gwyliau hanner tymor Mai, bydd cinio ysgol ar gyfer Blwyddyn 5 am ddim.

School meals are currently free for the Reception, Year 1, Year 2, Year 3 and Year 4 classes.  Following the half-term May holidays, school meals will be free for Year 5.

Os ydych yn derbyn cymhorthdaliadau, mae'n bosib y byddwch yn deilwng i brydau ysgol am ddim i'ch plentyn - cliciwch y ddolen isod er mwyn gwneud cais.

https://www.abertawe.gov.uk/prydauysgolamddim

If you receiving certain benefits, you may be entitled to Free School Meals for your child - please click on the link below to make an application.

https://www.swansea.gov.uk/freeschoolmeals