Skip to content ↓

Prydau Ysgol am Ddim / Free School Meals

Mae prydiau ysgol am ddim i lant y Derbyn, Blwyddyn 1, Blwyddyn 2 a Blwyddyn 3 ar hyn o bryd.  Yn dilyn y gwyliau hanner tymor Chwefror, bydd cinio ysgol ar gyfer Blwyddyn 4 am ddim.

School meals are currently free for the Reception, Year 1, Year 2 and Year 3 classes.  Following the half-term February holidays, school meals will be free for Year 4.

Os ydych yn derbyn cymhorthdaliadau, mae'n bosib y byddwch yn deilwng i brydau ysgol am ddim i'ch plentyn - cliciwch y ddolen isod er mwyn gwneud cais.

https://www.abertawe.gov.uk/prydauysgolamddim

If you receiving certain benefits, you may be entitled to Free School Meals for your child - please click on the link below to make an application.

https://www.swansea.gov.uk/freeschoolmeals