Skip to content ↓

Pwyllgorau'r Ysgol / School Committees

Mae gan Ysgol Gymraeg Y Login Fach griwiau gweithgar o blant yr ysgol yn cynorthwyo gyda'r gwaith o redeg yr ysgol o ddydd i ddydd. Cliciwch isod i ddysgu mwy am y criwiau arbennig yma.

Ysgol Gymraeg Y Login Fach is very fortunate to have a number of children supporting daily with the running of the school.  Please click below to learn more about the different crews within the school. 

Cynnwys / Content: 

                                                              

                                                              Prif Ddisgyblion / Head Pupils

 

                                                

                           Cyngor ECO / ECO Council                          Cyngor Ysgol / School Council                      

 

                                                

             Cyngor Ysgol Iach / Healthy Schools Council             Cyngor Hawliau / Rights Council 

 

                                                              

           Cenhadon Chwaraeon / Sports Ambassadors      Pwyllgor Siarter Iaith / Language Charter Council

 

                          

                      Dewiniaid Digidol / Digital Wizards