Skip to content ↓

Rhifedd i Rieni Numeracy for Parents

Eitemau i gynorthwyo'ch plentyn / Items to assist your child

Sgwar 100 / 100 Square

                                      

Grid Lluosi / Multiplication Grid

 

                                  

 

Dull Adio Colofn /                                  Dull Tynnu Colofn /
    Column Addition Method                              Column Subtraction Method

                                   

 

                                                       

                        

                              J2Blast                                                      Top Marks Maths games

 

                                

                                 Daily 10                                                                  BBC Bitesize Maths