Skip to content ↓

Rhifedd i Rieni Numeracy for Parents

Mae gan eich plentyn fynediad i Times Tables Rock Stars a Numbots.  Os ydych yn ansicr o'u manylion cofrestru, cysylltwch gyda swyddfa'r ysgol am gymorth. Dyma'r ddolen gyswllt isod:

                                                                               TT Rockstars

Your child now has access to Times Tables Rockstars and Numbots.  If you are unsure of the registration details, please contact the school office for assistance. Please use the link above.

Eitemau i gynorthwyo'ch plentyn / Items to assist your child

Sgwar 100 / 100 Square

                                      

Grid Lluosi / Multiplication Grid

 

                                  

 

Dull Adio Colofn /                                  Dull Tynnu Colofn /
    Column Addition Method                              Column Subtraction Method

                                   

 

                                                       

                        

                              J2Blast                                                      Top Marks Maths games

 

                                

                                 Daily 10                                                                  BBC Bitesize Maths