Skip to content ↓

Y Gymuned / The Community

Apel Blwch Esgidiau Nadolig 2023 / Christmas 2023 Shoebox Appeal

Diolch yn fawr iawn i chi am eich haeloni yn paratoi drop 30 o flychau esgidiau gydag anrhegion Nadolig i lant yr ardal.  / Thank you so much for your generosity in preparing Christmas shoebox gifts for children of the area.

Croeso i Ymwelwyr o Oklahoma / A welcome to visitors from Oklahoma.