Home Page

Pwy 'di pwy / Who's Who

Dewch i gwrdd â'r staff yn ein hysgol!  /  Come and meet the staff at our school!

Picture 1 Mr Cole - Athro | Teacher Blwyddyn 6
Picture 2 Mrs Evans-Jones - Athrawes | Teacher Blwyddyn 5
Picture 3 Mrs Oakley - Athrawes | Teacher Blwyddyn 4
Picture 4 Miss Parry - Athrawes | Teacher Blwyddyn 3
Picture 5 Mrs Davies - Dirprwy/Blwyddyn 2 | Deputy/Year 2
Picture 6 Mrs Morgan-Curran - Athrawes | Teacher Blwyddyn 1
Picture 7 Mrs Jones - Athrawes | Teacher Y Derbyn
Picture 8 Miss Howells - Athrawes | Teacher Y Meithrin
Picture 9 Mrs Jones - Athrawes | Teacher Blwyddyn CPA
Picture 10 Mrs Whitty - Athrawes | Teacher A.A.
Picture 11 Mrs McMillan - Cynorthwy-ydd Addysgu | LSA
Picture 12 Miss Perkins - Cynorthwy-ydd Addysgu | LSA
Picture 13 Mrs Barrar - Cynorthwy-ydd Addysgu | LSA
Picture 14 Mrs Lynch - Cynorthwy-ydd Addysgu | LSA
Picture 15 Miss Lewis - Cynorthwy-ydd Addysgu | LSA
Picture 16 Mrs Morrison- Cynorthwy-ydd Addysgu | LSA
Picture 17 Mrs Sanderson - Cynorthwy-ydd Addysgu | LSA
Picture 18 Mrs Vyse - Cynorthwy-ydd Addysgu | LSA
Picture 19 Miss Badcock - Cynorthwy-ydd Addysgu | LSA
Picture 20 Mrs Wallis - Cynorthwy-ydd Addysgu | LSA