Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Clybiau ysgol / School Clubs

Tymor yr Haf/Summer Term

Dydd Mawrth/Tuesday

3.5.22 - Pêl-droed cymysg bl 5 a 6 mixed football - cost £1.00

10.5.22 - Pêl-rwyd cymysg bl 5 a 6 mixed netball - Cost £1.00

10.5.22 - Ioga cymysg bl 3 a 4 mixed yoga

17.5.22 - Pêl-droed cymysg bl 5 a 6 mixed football - cost £1.00

17.5.22 - Creadigol cymysg bl3 a 4 mixed creative club - cost £1.00

 

 Dydd Iau/Thursday 

5.5.22 - Hoci cymysg bl 5 a 6 mixed hockey

12.5.22 - Hoci cymysg bl 5 a 6 mixed hockey

12.5.22 - Fitrwydd cymysg bl 3 a 4 mixed fitness

19.5.22 - Hoci cymysg bl 5 a 6 mixed hockey