Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Clybiau ysgol / School Clubs

Dydd Llun 

 

 

Dydd Mawrth

 

 

Dydd Mercher

 

Dydd Iau 

Clwb pel-droed merched yr Urdd 3:30-4:30  Urdd girls football club yrs 3-6

 

Dydd Gwener