Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Cwricwlwm Newydd i Gymru

Cwricwlwm / Curriculum

Fframwaith y Cyfnod Sylfaen/ Foundation Phase Framework: 

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/foundation-phase-framework/?lang=en

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd/ National Literacy and Numeracy Framework

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/nlnf/framework?lang=en

Fframwaith Cymhwysedd Digidol/ Digital Competence Framework

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/digital-competence-framework/?skip=1&lang=en