Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Gwybodaeth allweddol / Key Information

Prosbectws / Prospectus

Adroddiad Blynyddol / Annual Report

Datganiad Grant Amddifadedd Disgyblion / Pupil Deprivation Grant Statement

Please find below our most recent Estyn Reports.

Adroddiad Estyn 2015 / Estyn Report 2015

If you would like your child to attend our school, please see full details of our admission arrangements below.