Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Llywodraethwyr / Governors

Welcome to the Governors' section.

 

Aelodau'r Corff Llywodraethu/Members of the Governing Body

Mrs Susan Evans                       A.A.Ll./LEA                          

(Cadeirydd/Chairman)                                                          

 

 Mrs Delyth Hillman                   Clerc y Llywodraethwyr/ Clerk to the Governing Body

 

Miss Undeg Evans                   Pennaeth/Headteacher

 

Mr. Paul Watkins                    Cyfethol/Co-opted                 

 

Parch./Rev. A. Morgan             Cyfethol/Co-opted                 

 

Mr. Derek Rees                               Cyfethol/Co-opted                 

 

Mrs Rebecca Sisto                      A.A.Ll./LEA

 

Cyngh./Cllr. Wendy Lewis           A.A.Ll./LEA                          

 

Mr. Christopher Davies              Rhiant/Parent                        

 

Mr. Rowland Gibbs                   Rhiant/Parent                        

 

Mrs Gineene Davies                  Rhiant/Parent                        

 

Mrs. Rachel Smith                   Rhiant/Parent                        

 

Mrs Rhian Davies                    Athrawes/Teacher                 

 

Mrs Mandy Vyse                  Staff nad ydynt yn dysgu/Non teaching staff