Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Pwy 'di pwy / Who's Who

Pennaeth/Headteacher

Miss Undeg Evans

 

Dirprwy Bennaeth/Deputy Headteacher

Mrs Rhian Davies

 

Ysgrifenyddes/secretary

Mrs Delyth Hillman

 

Athrawes y Meithrin/ Nursery Teacher

Mrs Eleri Jones

 Cynorthwywyr/ Teaching assistants

Miss Lisa Badcock a Mrs Emma Howells

 

Athrawes Dosbarth Derbyn/ Reception Teacher

Mrs Catrin Jones

Cynorthwyydd / Teaching assistant

Mrs Emma Sanderson

 

Athrawes Blwyddyn 1/ Year 1 Teacher

Miss Sian Howells

Cynorthwyydd / Teaching assistant

Mrs Mandy Vyse

 

Athrawes Blwyddyn 2/ Year 2 Teacher

Mrs Eiri Evans-Jones

Cynorthwyydd / Teaching assistant

Miss Julie lewis

 

Athrawon Blwyddyn 3/ Year 3 Teachers

Mrs Sian Morgan-Curran

Cynorthwywyr/ Teaching assistants

Mrs Rhian Lynch a Mrs Diane Chapman

 

Athrawon Blwyddyn 4/ Year 4 Teachers

Miss Lisa Parry  a Mrs Denise Whitty

Cynorthwywyr/ Teaching assistants

Mrs Rhian Lynch a Mrs Diane Chapman

 

Athrawes Blwyddyn 5/ Year 5 Teacher

Miss Rachel  Davies

Cynorthwyydd / Teaching assistant

Mrs Claire McMillan

 

Athrawes Blwyddyn 5/ Year 5 Teacher

Mr Eirian Rees

Cynorthwyydd / Teaching assistant

Mrs Claire McMillan

 

Athro Blwyddyn 6/ Year 6 Teacher

Mr Aron Jones

Cynorthwyydd / Teaching assistant

Mrs Claire McMillan