Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Pwy 'di pwy / Who's Who

Pennaeth/Headteacher

Miss Undeg Evans

 

Dirprwy Bennaeth/Deputy Headteacher

Mrs Rhian Davies

 

Athrawes y Meithrin/ Nursery Teacher

Mrs Eleri Jones

 Cynnorthwydd / Teaching assistant

Miss Lisa Badcock a Mrs Mandy Vyze

 

Athrawes Dosbarth Derbyn/ Reception Teacher

Mrs Catrin Jones

Cynnorthwydd / Teaching assistant

Mrs Emma Sanderson

 

Athrawes Blwyddyn 1/ Year 1 Teacher

Miss Sian Howells

Cynnorthwydd / Teaching assistant

Mrs Rhian Lynch

 

Athrawon Blwyddyn 2/ Year 2 Teachers

Mrs Eiri Evans-Jones

Cynnorthwydd / Teaching assistant

Miss Ju;lie lewis

 

Athrawon Blwyddyn 3/ Year 3 Teachers

Mrs Sian Morgan-Curran

Cynnorthwydd / Teaching assistant

Mrs Claire McMillan

 

Athrawon Blwyddyn 4/ Year 4 Teachers

Miss Lisa Parry a Mrs Denise Whitty

Cynnorthwydd / Teaching assistant

Mrs Claire McMillan

 

Athrawes Blwyddyn 4/ Year 4 Teacher

Miss Rachel  Davies

Cynnorthwydd / Teaching assistant

Mrs Claire McMillan

 

Athrawes Blwyddyn 5/ Year 5 Teacher

Mrs Rhian Davies

Cynnorthwydd / Teaching assistant

Mrs Claire McMillan

 

Athro Blwyddyn 6/ Year 6 Teacher

Mr Aron Jones

Cynnorthwydd / Teaching assistant

Mrs Claire McMillan