Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Cyngor Eco / Eco Council

Ein Nod tymor yma:

 

1. Gwahardd Cardiau Nadolig er mwyn arbed papur a chreu e-gardiau yn lle. Gofynnwn i chi ddod a £1 mewn yn lle cardiau er mwyn codi arian i brynu teclynnau electronig i’r ysgol.

 

 

2. Cynnal Stondyn ailgylchu llyfrau yn yr ysgol.

Dewch a hen lyfrau rydych wedi eu darllen er mwyn eu hailgylchu.

Llyfrau mewn erbyn 21.11.18

 

Pris y llyfrau –

£1 - Cyfnod Allweddol 2 - Blwyddyn 3-6

50c - Cyfnod Sylfaen Derbyn - Blwyddyn 2

 

Llyfrau ar werth wythnos 25.11.18