Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Mae gweledigaeth ac ethos YGG Y Login Fach wedi'i selio ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r plentyn ac mae hawliau plant yn flaenoriaeth gyson ir holl randdeiliaid er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn gallu mwynhau eu hawliau mewn amgylchedd sy'n hybu parch ac urddas.

YGG Y Login Fach's vision and ethos is underpinned by the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) and that children's rights is a constant priority for all stakeholders to ensure that pupils are able to enjoy their entitlements in an environment that promotes respect and dignity.

Cyngor Hawliau | Rights Council


Asesiad Gwobr Aur Hawliau Plant

                                                                     Hawl bob mis yn Ysgol Y Login Fach

Dyma Leena yn rhoi cyfarwyddiadau i ni ar sut i olchi dwylo ar rhan UNICEF.  Erthygl 6 a 24.

Cofiwch ei bod hi'n dal yn bwysig i olchi eich dwylo yn drylwyr!

                                  Welsh adaption of the book 'Everybody worries' by John Burgerman.