Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Cyngor ysgol / School Council

Mae ein Cyngor Ysgol yn cynrychioli safbwynt pob plentyn yn yr ysgol. Mae'n rhoi'r cyfle i glywed llais y plant ac iddynt deimlo yn rhan o gymuned yr ysgol.

 

Our School Council represents the views of all our pupils. It gives children the opportunity to make their voices heard and feel part of the whole school community.

 

Diwrnod Plant Mewn Angen 15.11.19

 • Gwisg lliwgar/ colourful clothes £2.00
 • Llinell hir o 10c/Longest line of 10p
 • Cuddio Blush gyda 2g a 1c/Cover Blush with coppers
 • Helfa drysor/treasure hunt
 • Gemau/games 

Dewch i fwynhau/Come and enjoy 

 

Cyfarfodydd

22.10.18

Agenda

1. Penodi cadeirydd ac is -gadeirydd

 • Cadeirydd - Betsi
 • Is-gadeirydd- Shay
 • Ysgrifenyddes-Gwennie 

2. Plant mewn angen 

 • Thema cadw'n iach
 • Wythnos cyfan 
 • Gwisg ymarfer corff pob dydd/lliwiau enfys
 • Plant i greu llun enfys
 • Parti stryd iach
 • Cerdded noddedig ddi-stop pob dydd
 • Ffurflen noddi
 • Tad Carla dod i wneud cerddoriaeth cymraeg
 • Ysgytlaeth ffrwythau,dwr,salad ffrwythau

 

 

24.10.18

Agenda 

1.Bwydo nol i bob dosbarth syniad plant mewn angen 

 • Pawb yn hoffi'r syniad 
 • Derbyn eisiau galw'r cerdded yn 'Gadwyn Cerdded'

2.Trafod pwrpas cyngor ysgol

 

 

25.10.18

Agenda

1.Llythyr at rhieni-P.M.A

2.Betsi a Gwennie- Llun copio'r llythyr

3.Dosbarthu llythyr Sam a Shay

 

 

6.11.18

Agenda

1.Plant mewn angen

2.Symyd y fainc ffrindiau 

 • Gofyn i'r plant amser chwarae ble i rhoi'r fainc

3.Gwefan yr ysgol

 • Cyfrifoldeb Carla a Sam

 

 

9.11.18

Agenda

1.Amserlen 'Cadwyn Cerdded'-Carla

2.Trefnu amser chwarae i bawb-Sam

3.Parti dydd Gwener-pawb

4.Amserlen disgo

5.Bwyd-Moron,Salad ffrwythau,cebabs ffrwythau ac ysgytlaeth 

 

 

10.1.19

Agenda

 1. C.Y. i siarad yn y gwasanaeth ysgol gyfan 
 • .symud mainc ffrindiau
 • Pwy sydd yn fodlon dod mewn i helpu-Rhieni
 • Gwallt gwyllt i godi arian i brynu jet wash

2. U.F.A-Bl.6 yn gofyn am gwpanau fwy o faint amser cinio

 • Gwennie a Carla wedi siarad gyda miss Evans
 • Miss Evans eisiau i ni ofyn yn y gegin 
 • Y gegin yn dweud na, oherwydd dyna beth mae'r Sir yn rhoi i'r ysgolion
 • Gwennie a Carla yn mynd i e-bostio'r Sir i ofyn am gwpanau yn fwy o faint
 • Gwennie a Carla wedi siarad gyda miss Evans am ddiwrnod 'Gwallt Gwyllt' cyn hanner tymor i godi arian i jet wash

 

 

14.1.19 (3:30 - 4:30)

Carla - adnewyddu'r ardal Cyngor Ysgol ar wefan yr ysgol.