Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Mae gweledigaeth ac ethos YGG Y Login Fach wedi'i selio ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r plentyn ac mae hawliau plant yn flaenoriaeth gyson ir holl randdeiliaid er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn gallu mwynhau eu hawliau mewn amgylchedd sy'n hybu parch ac urddas.

YGG Y Login Fach's vision and ethos is underpinned by the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) and that children's rights is a constant priority for all stakeholders to ensure that pupils are able to enjoy their entitlements in an environment that promotes respect and dignity.

Cyngor Hawliau | Rights Council

Sophie Williams yn siarad am waith Comisiynydd Plant Cymru gyda’r ysgol. Diolch yn fawr!

Wedi blwyddyn bach rhyfedd arall, mae bod yn garedig i eraill ac i ni ein hunain yn fwy pwysig nag erioed. Dyma syniadau i chi er mwyn lledaenu ychydig o hapusrwydd y Nadolig hwn.

After another challenging year, being kind to others and ourselves is more important than ever. How about spreading a little joy this Christmas with different acts of kindness.
After another challenging year, being kind to others and ourselves is more important than ever. How about spreading a little joy this Christmas with different acts of kindness.

                                               Llysgenhadon Gwych

                                                                                                                                      Wythnos gwrth fwlio Tachwedd 15 - 19

                                                                                      Beth am ddilyn y calendr caredigrwydd yr wythnos hon.

Dydy'r tywydd ddim wedi bod yn arbennig yn ystod hanner tymor. Beth am wneud symudiadau ioga gyda Llawn lliw. Symudiadau yn ymwneud a stori 'wwsh ar y brwsh' yn barod at Ddydd Calan Gaeaf. Mwynhewch!


Asesiad Gwobr Aur Hawliau Plant

                                                                     Hawl bob mis yn Ysgol Y Login Fach

Dyma Leena yn rhoi cyfarwyddiadau i ni ar sut i olchi dwylo ar rhan UNICEF.  Erthygl 6 a 24.

Cofiwch ei bod hi'n dal yn bwysig i olchi eich dwylo yn drylwyr!

                                  Welsh adaption of the book 'Everybody worries' by John Burgerman.