Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Ysgol Iach | Healthy Schools

Ysgol Each 2022/2023
Ysgol Each 2022/2023

Ysgol Iach

Mae Ysgol Gynradd GymraegY Login Fach  yn ysgol iach ers nifer o flynyddoedd. Rydym wedi ennill y bumed deilen fel rhan o’n gwaith erbyn hyn ac yn bwriadu mynd ati i gyflawni’r wobr NQA yn y dyfodol agos.

 

Siop Ffrwythau'r Ysgol 

Mae'r siop ffrwythau ymhob dosbarth yn yr ysgol i hybu bwyta'n iach. Rydym yn gwerthu nifer helaeth o ffrwythau yn ystod y tymor.

 

Mae ein bwydlen ginio ysgol hefyd yn un iach ac fe geir y dewis o salad, ffrwythau a llysiau yn ddyddiol.

 

 

Cynllun Gwen

  

Mae’r Cynllun Gwen ymhob dosbarth yn y Cyfnod Sylfaen ac rydym yn annog y plant i gyd i ofalu am eu dannedd

‘Design to Smile’ scheme is carried out in the Foundation Phase and we emphasise the importance of looking after our teeth. 

 

COFIWCH —

· BRWSIWCH EICH DANNEDD 2 WAITH Y DYDD.

· EWCH AT Y DEINTYDD 2 WAITH Y FLWYDDYN.

· PEIDIWCH FWYTA GORMOD O LOSIN!!

 

REMEMBER —

· BRUSH YOUR TEETH TWICE A DAY.

· VISIT THE DENTIST TWICE A YEAR.

· DON’T EAT TOO MANY SWEETS!!

Ffyrdd hawdd o wneud bocsys bwyd yn iachach! Easy ways to make lunchboxes healthier!