Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Blwyddyn 2 Mrs Evans-Jones

  Croeso i flwyddyn 2 

Athrawes - Mrs Eiri Evans-Jones

              Cynorthwywraig  - Miss Julie Lewis (Llun-Iau)

                                           a Mrs Diane Chapman (Gwener)

 

Tymor yr Hydref - Ein Thema yw Ambiwlans Awyr Cymru a Dyma Ni

 

Tymor y Gwanwyn - Ar Gof a Chadw

 

 

Name
 Gwybodaeth i Rieni
Showing 1-1 of 1