Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Blwyddyn 5

Croeso i  Flwyddyn 5 Mrs Davies.

 

Athrawes - Mrs Rhian Davies

 

Cynorthwywraig - Mrs McMillan

 

 

Ein Themau 

Tymor yr Hydref - Ambiwlans Awyr Cymru

 

Tymor y Gwanwyn - Cynhesu Byd Eang

 

Lluniau - Slide shows

1. Dathlu Dydd Gwyl Dewi

2. Gwers Addysg Gorfforol 7.5.21