Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Blwyddyn 6 Mr Jones

Croeso i flwyddyn 6

Athro - Mr Jones

Cynorthwywraig - Mrs McMillan

 

Tymor yr Hydref - Ein Thema yw Ambiwlans Awyr Cymru

 

Tymor y Gwanwyn - Ein Thema yw Cynhesu Byd Eang

 

Dathlu Dydd Gwyl Dewi

Name
 Gwybodaeth i Rieni
Showing 1-1 of 1