Home Page

Clybiau Ysgol / School Clubs

Dydd Lun - Monday

 

Clwb Codio/Coding Club  Bl 3 - 6    3.30 - 4.30 

Pel-rwyd/Netball Bl4,5 a 6 3.30-4.30

Pel-droed/Football Bl5 a 6 3.30-4.30

 

Dydd Mawrth - Tuesday

 

Traws gwlad/ Cross country Bl3-6 11.55 - 12.25

Clwb Creadigol/Creative Club Bl 2 a3   3.30 - 4.30

 

 

Dydd Mercher - Wednesday

 

Cor/Choir Bl 3-6   11.55 - 12.25

 

Dydd Iau/Thursday

 

Judo - 3.30-4.30