Home Page

Clybiau

Dydd Llun 

Codio - Bl4-6 - 3.30 - 4.30

Pel droed  - Bl 5&6 - 3.30 - 4.30

Pel Rhwyd - Bl 5&6 - 3.30 - 4.30

 

Dydd Mawrth

Clwb Ffilm - Bl 5&6 - 3.30 - 4.30

Clwb Sgiliau - Bl 3&4 - 3.30 - 4.30

 

Dydd Mercher

Pel droed Merched - Bl2- 6 - Amser Cinio

 

Dydd Iau 

Clwb Cenhadon Chwaraeon - Bl 3-6 - Amser Cinio

Clwb Jiwdo - Bl 3-6 - 3.30 - 4.30

 

Dydd Gwener

Traws gwlad - Bl3-6 - Amser Cinio