Home Page

Cyfarfodydd

22.10.18

Agenda

1. Penodi cadeirydd ac is -gadeirydd

 • Cadeirydd - Betsi
 • Is-gadeirydd- Shay
 • Ysgrifenyddes-Gwennie 

2. Plant mewn angen 

 • Thema cadw'n iach
 • Wythnos cyfan 
 • Gwisg ymarfer corff pob dydd/lliwiau enfys
 • Plant i greu llun enfys
 • Parti stryd iach
 • Cerdded noddedig ddi-stop pob dydd
 • Ffurflen noddi
 • Tad Carla dod i wneud cerddoriaeth cymraeg
 • Ysgytlaeth ffrwythau,dwr,salad ffrwythau

 

 

24.10.18

Agenda 

1.Bwydo nol i bob dosbarth syniad plant mewn angen 

 • Pawb yn hoffi'r syniad 
 • Derbyn eisiau galw'r cerdded yn 'Gadwyn Cerdded'

2.Trafod pwrpas cyngor ysgol

 

 

25.10.18

Agenda

1.Llythyr at rhieni-P.M.A

2.Betsi a Gwennie- Llun copio'r llythyr

3.Dosbarthu llythyr Sam a Shay

 

 

6.11.18

Agenda

1.Plant mewn angen

2.Symyd y fainc ffrindiau 

 • Gofyn i'r plant amser chwarae ble i rhoi'r fainc

3.Gwefan yr ysgol

 • Cyfrifoldeb Carla a Sam

 

 

9.11.18

Agenda

1.Amserlen 'Cadwyn Cerdded'-Carla

2.Trefnu amser chwarae i bawb-Sam

3.Parti dydd Gwener-pawb

4.Amserlen disgo

5.Bwyd-Moron,Salad ffrwythau,cebabs ffrwythau ac ysgytlaeth 

 

 

10.1.19

Agenda

 1. C.Y. i siarad yn y gwasanaeth ysgol gyfan 
 • .symud mainc ffrindiau
 • Pwy sydd yn fodlon dod mewn i helpu-Rhieni
 • Gwallt gwyllt i godi arian i brynu jet wash

2. U.F.A-Bl.6 yn gofyn am gwpanau fwy o faint amser cinio

 • Gwennie a Carla wedi siarad gyda miss Evans
 • Miss Evans eisiau i ni ofyn yn y gegin 
 • Y gegin yn dweud na, oherwydd dyna beth mae'r Sir yn rhoi i'r ysgolion
 • Gwennie a Carla yn mynd i e-bostio'r Sir i ofyn am gwpanau yn fwy o faint
 • Gwennie a Carla wedi siarad gyda miss Evans am ddiwrnod 'Gwallt Gwyllt' cyn hanner tymor i godi arian i jet wash

 

 

14.1.19 (3:30 - 4:30)

Carla - adnewyddu'r ardal Cyngor Ysgol ar wefan yr ysgol.