Home Page

Cyngor Hawliau | Rights Council

2019/20

2019/20 1

Pwyllgor Hawliau yn rhedeg llyfrgell yr ysgol.

Pwyllgor Hawliau yn rhedeg llyfrgell yr ysgol.     1
Pwyllgor Hawliau yn rhedeg llyfrgell yr ysgol.     2
Pwyllgor Hawliau yn rhedeg llyfrgell yr ysgol.     3

                                Oriau agor Llyfrgell yr ysgol

 

                                        Dydd Llun 11:55 - 12:30  Blwyddyn 5 a 6

                                        Dydd Iau  11:55 - 12:30  Blwyddyn 3 a 4

Dathlu derbyn Lefel Aur ar gyfer ysgol sy'n parchu hawliau plant.

Diwrnod asesiad Lefael Aur Hawliau Plant

Llais y Disgybl Dydd Mercher Mawrth 14 yn Ysgol Uwchradd Pontarddulais

Siarter cartref Ysgol Home School Charter

Siarter cartref Ysgol   Home School Charter 1
Siarter cartref Ysgol   Home School Charter 2

Tasg arbennig y Llysgenhadon Gwych y Tymor yma oedd i greu arddangosfa o waith yn ymwneud a Gwrth fwlio. Dyma arddangosfa greodd Carys a Rhys gan ddangos gwaith Dosbarth Derbyn hyd at Flwyddyn 6.

Diwrnod Llysgenhadon Gwych gyda Comisiynydd Plant Cymru Hydref 11 2017

Hawl y Mis

Hawl y Mis 1 Mis Medi
Hawl y Mis 2 Mis Hydref
Hawl y Mis 3 Mis Tachwedd
Hawl y Mis 4 Mis Rhagfyr
Hawl y Mis 5 Mis Ionawr
Hawl y Mis 6 Mis Chwefror
Hawl y Mis 7 Mis Mawrth
Hawl y Mis 8 Mis Ebrill
Hawl y Mis 9 Mis Mai
Hawl y Mis 10 Mis Mehefin
Hawl y Mis 11 Mis Gorffennaf

Aelodau Pwyllgor Hawliau 2017 - 2018

Aelodau Pwyllgor Hawliau 2017 - 2018 1 Llysgenhadon Gwych Blwyddyn 6
Aelodau Pwyllgor Hawliau 2017 - 2018 2 Blwyddyn 5
Aelodau Pwyllgor Hawliau 2017 - 2018 3 Blwyddyn 4
Aelodau Pwyllgor Hawliau 2017 - 2018 4 Blwyddyn 3
Aelodau Pwyllgor Hawliau 2017 - 2018 5 Blwyddyn 2

Llysgenhadon Gwych yn cynnal trafodaeth drwy Gweminar gyda Comisiynydd Plant Cymru.

Aelodau 2016 i 2017

Aelodau 2016 i 2017 1
Aelodau 2016 i 2017 2
Aelodau 2016 i 2017 3
Aelodau 2016 i 2017 4
Aelodau 2016 i 2017 5

Pwyllgor hawliau yn edrych ar yr hawliau i baratoi siarter amser chwarae.

Pwyllgor hawliau yn edrych ar yr hawliau i baratoi siarter amser chwarae. 1
Pwyllgor hawliau yn edrych ar yr hawliau i baratoi siarter amser chwarae. 2
Pwyllgor hawliau yn edrych ar yr hawliau i baratoi siarter amser chwarae. 3
Pwyllgor hawliau yn edrych ar yr hawliau i baratoi siarter amser chwarae. 4

Dyma Huw Arwr Hawliau Y Login Fach

Dyma Huw Arwr Hawliau Y Login Fach 1

Cyngor Hawliau y Login Fach   |   Y Login Fach Rights Council

Cydnabyddiaeth o ymrwymiad

Cydnabyddiaeth o ymrwymiad 1

Dyma wal Hawliau a welir yn y cyntedd.

Dyma wal Hawliau a welir yn y cyntedd. 1

Siarteri dosbarth y Cyfnod Sylfaen 2015

Siarteri dosbarth y Cyfnod Sylfaen 2015 1 Dosbarth Meithrin
Siarteri dosbarth y Cyfnod Sylfaen 2015 2 Dosbarth Derbyn
Siarteri dosbarth y Cyfnod Sylfaen 2015 3 Blwyddyn 1
Siarteri dosbarth y Cyfnod Sylfaen 2015 4 Blwyddyn 2