Home Page

Cyngor ysgol / School Council

Mae ein Cyngor Ysgol yn cynrychioli safbwynt pob plentyn yn yr ysgol. Mae'n rhoi'r cyfle i glywed llais y plant ac iddynt deimlo yn rhan o gymuned yr ysgol.

 

Our School Council represents the views of all our pupils. It gives children the opportunity to make their voices heard and feel part of the whole school community.

Ein Cyngor Ysgol 

Bl.6-Gwennie Hicks a Carla Sneddon

Bl.5-Shay a Betsi

Bl.4-Samuel Thomas a Rhiannon Henna

Bl.3-Max Falstead a Ruby Cannon

Bl.2-Finley ac Amelie Davies

Bl.2-Jack a Lexi

 

 

Wythnos plant mewn angen 12-16/11/18

  • gwisg ymarfer corff trwy'r wythnos/P.E.kit all week
  • Cerdded noddedig yn ddyddiol/A daily sponsered walk
  • Parti a disgo ar ddydd Gwener/Disco and party on Friday 

Dewch i fwynhau/Come and enjoy