Home Page

Datblygu Iaith

Testun Trafod 

Fy hoff awdur yw..... oherwydd........

 

Petawn i'n filiwnydd, fyddwn i'n.......

 

Y lle gorau i m i fod erioed yw.......

 

Y pryd o fwyd delfrydoli mi fyddai........

 

Pa allu/dalent sydd gennych allai eich gwneud yn enwog un diwrnod?

 

Pam fod pobl yn rhoi wyau adeg y pasg?

 

 

Patrymau'r Mis

Patrymau'r Mis 1
Patrymau'r Mis 2
Patrymau'r Mis 3

Testun trafod yr wythnos

Testun trafod yr wythnos 1