Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Antur Jac ar yr afon

Llynedd buodd Blwyddyn 1 yn gweithio gyda Daphne a Stephanie o Brifysgol Abertawe yn gwneud gwaith ar afon. Daeth y ddwy ir ysgol i gyflwyno baner ir ysgol yn cynnwys lluniau wnaeth y plant greu. Fe wnaetho nhw ddarllen stori Antur Jac ar yr afon ir Derbyn, Blwyddyn 1 a 2.