Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Diwrnod Diogelwch Ar Y We

Blwyddyn 2 yn dysgu sut i fod yn ddiogel ar y we

Blwyddyn 6 yn dysgu sut i fod yn ddiogel ar y we

Blwyddyn 5 Miss Davies yn dysgu sut i fod yn ddiogel ar y we

                                                                                                                Swyn Rhyngrwyd Caredig Blwyddyn 1

Blwyddyn 4 yn dysgu sut i fod yn dinasyddion digidol diogel

                                                      Blwyddyn 1 yn dysgu ei fod yn bwysig i fod yn ddiogel ar y we.  Mae gan bob plentyn hawl i fod yn ddiogel. Erthygl 19.