Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Diwrnod Y Llyfr 2023

Dyma enghraifft o'r llyfrau £1.

Cofiwch defnyddio eich tocynnau Diwrnod y Llyfr!

Dathlu Diwrnod y Llyfr trwy dangos gwisgoedd a llyfrau.

Diolch i Mrs Thomas am dod mewn i ddarllen i'r plant

Meithrin PM

Meithrin AM

Derbyn

Blwyddyn 1

Blwyddyn 2

Blwyddyn 3

Blwyddyn 4

Blwyddyn 5

Blwyddyn 6