Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Dydd Gwyl Dewi Sant 2023

 

Rydym ni wedi bod yn brysur yn Ysgol y Login Fach yn dathlu Dydd Gwyl Dewi! 

Ar Mawrth y 1af bob blwyddyn, mae pobl Cymry yn dathlu ein nawddsant, Dewi.

Yn traddodiad ar Dydd Gwyl Dewi rydym yn gwisgo cenhinen neu genhinen bedr – dau o harwyddion cenedlaethol Cymru a mae plant a oedolion yn wisgo wisgoedd genedlaethol traddodiadol.

Am fwy o wybodaeth am Dydd Gwyl Dewi ewch i wefan Amgueddfa Cymru.

Dyma'r gwisgoedd traddodiadol rydym yn gwisgo ar Dydd Gwyl Dewi.

 

 

 

Dydd Gwyl Dewi Sant Hapus

wrth pawb yn

Ysgol Y Login Fach!

 

Mae staff yr ysgol wedi ychwanegi llawer o pethau Cymraeg i'r dosbarthiadau i dathlu.

Twmpath!

Canu, Dawnsio a Dathlu fel Ysgol cyfan!

Dyma ni yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi trwy cael Twmpath ysgol ar yr iard!