Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Dydd Miwsig Cymru 10/2/23

Rydym ni wedi bod yn dathlu Dydd Miwsig Cymru...

Diolch i Gwŷr y Stac am ddod mewn i gynnal sesiwn ganu

 

 

 

 

 

 

Mae'r Meithrin wedi dathlu trwy ddawnsio a chanu caneuon 'Siani Sionc' gyda flwyddyn 6!