Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Diogelwch Plant/Child Protection

Swyddog Amddiffyn Plant  Y Login Fach yw

                                                                                                                          Mrs Katrin Parkhouse

is  Y Login Fach's Child Protection Officer  

Dirprwy-swyddog Amddiffyn Plant Y Login Fach yw

                                                                                                                          Mrs Rhian Davies

is Y Login Fach's Deputy-Child Protection Officer 

Llywodraethwr Amddiffyn Plant Y Login Fach yw

                                                                                                                          Mrs Susan Evans

is Y Login Fach's Child Protection Governor 

 

 

Polisi Amddiffyn Plant Y Login Fach's Child Protection Policy:

 

Linc i'r  Gwasanaethau Ymyrryd yn Gynnar

https://www.abertawe.gov.uk/GwasanaethauYmyrrydynGynnar

Early Help Hub link

https://www.swansea.gov.uk/article/5815/Early-Help-Hubs

 

Exchange

https://www.exchange-counselling.com/

 

Bwlio yn yr ysgol/School Bullying

https://www.llyw.cymru/bwlio-yn-yr-ysgol

https://www.gov.wales/school-bullying

 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe/Family Information Service

https://www.abertawe.gov.uk/ggd

https://www.swansea.gov.uk/fis

 

Gweithdrefnau Diogelu Cymru/Wales Safeguarding Procedures

https://diogelu.cymru/cy/

https://safeguarding.wales/en/

 

 

 

 

 

 

Os ydych chi'n gofidio am unrhywbeth, gofid bach neu ofid mawr - peidiwch a'i gadw i'ch hun. Gall siarad â rhywun fod                                      yn gysur mawr. Gall hynny fod yn rhiant, aelod o'r teulu, ffrind neu athro/athrawes. Os oes rhywbeth yn eich trafferthu chi, rhannwch e.  Os nad ydych chi am siarad gyda rhywun cyfarwydd, mae grwpiau eraill ar gael i'ch helpu. Dyma rhai ohonyn nhw:

 

 

If you are worried about anything, it could be something big or something small - don't bottle it up. It can really help if you talk to someone. That someone could be a parent, family member, friend or teacher. If there is something on your mind, please share it. If you don't want to talk to someone you know, there are many organisations that can help. Here are a few of them: