Home Page

Gala nofio'r Urdd

Llongyfarchiadau enfawr i Cody am ddod yn ail yng ngala nofio'r Urdd yng Nghaerdydd.

 

Congratulations to Cody for a fantastic second place at the final of the Urdd swimming gala held in Cardiff.