Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Clybiau ysgol / School Clubs

Rydym yn cynnal ein clybiau o 3:20-4:20 ar ddydd Mawrth ac ar ddydd Iau.              

Ewch i'r calendr i weld pa glybiau sydd ymlaen.

Cost £1:00

We hold after school clubs on a Tuesday and a Thursday from 3:20-4:20

Open the calendar to see the clubs we offer.

https://loginfach.sites.schooljotter2.com/parents/calendr-calendar