Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Llywodraethwyr / Governors

Welcome to the Governors' section.

 

Aelodau'r Corff Llywodraethu/Members of the Governing Body

                        Cadeirydd/Chairperson - Mrs Susan Evans - Cyfethol/Co-opted                          

 Is-gadeirydd/Vice Chairperson - Mr. Derek Rees - Cyfethol/Co-opted

Clerc/Clerk - Mrs Rhian O'Brien 

                       

   Pennaeth/Headteacher - Mrs Katrin Parkhouse

       Dirprwy bennaeth/Deputy headteacher - Mrs Rhian Davies 

 

                            Mr. Paul Watkins - Cyfethol/Co-opted                                 

 

                                  Cyngh./Cllr.Wendy Lewis - A.A.Ll./LEA                          

 

                             Mr. Christopher Davies - Rhiant/Parent                        

 

           Mrs Sian Killa - Rhiant/Parent  

 

             Dr Kapilan Radhakrishnan - Rhiant/Parent

 

                                  Mrs. Rachel Smith - Rhiant/Parent                        

 

                         Mrs Mandy Vyse - Staff nad ydynt yn dysgu/Non teaching staff           

                                                                       

 

Eich cynrychiolwyr fel Rhiant-Lywodraethwyr yw:Your Parent-Governor representatives are:

Paul Watkins

Christopher Davies

Sian Killa

Kapilan Radhakrishnan

Rachel Smith

Adroddiad Blynyddol i Rieni/Annual Report to Parents