Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Pwy 'di pwy? / Who's Who?

Pennaeth / Headteacher

Mrs Katrin Parkhouse

 

Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher

Mrs Rhian Davies

 

Rheolwr Swyddfa / Office Manager

Mrs Rhian O'Brien

 

Athrawes y Meithrin/ Nursery Teacher

Mrs Eleri Jones (bore/morning)

 Cynorthwywyr/ Teaching assistants

Miss Lisa Badcock 

Miss Julia Evans

Mrs Ann Rees-Sambrook

 

Athrawes Dosbarth Derbyn/ Reception Teacher

Mrs Catrin Jones

Cynorthwyydd / Teaching assistant

Mrs Emma Sanderson

 

Athrawes Blwyddyn 1/ Year 1 Teacher

Miss Sian Howells

Cynorthwyydd / Teaching assistant

Mrs Mandy Vyse

 

Athrawes Blwyddyn 2/ Year 2 Teacher

Mrs Eiri Evans-Jones

Cynorthwyydd / Teaching assistant

Mrs Emma Howells

 

Athrawes Blwyddyn 3/ Year 3 Teachers

Mrs Sian Morgan-Curran

Cynorthwyydd/ Teaching assistant

Mrs Diane Chapman

 

Athro Blwyddyn 4/ Year 4 Teachers

Mrs Rhian Davies

Cynorthwyydd/ Teaching assistant

Mrs Rhian Lynch 

 

Athro Blwyddyn 5/ Year 5 Teacher

Mr Aron Jones

Cynorthwyydd / Teaching assistant

Miss Julie Lewis

 

Athrawes Blwyddyn 6/ Year 6 Teacher

Miss Angharad Thomas

Cynorthwyydd / Teaching assistant

Miss Julie Lewis

 

ADY/ALN

Mrs Denise Whitty

 

CPA/PPA

Mrs Eleri Jones

Mrs Denise Whitty

Miss Chloe Hopkins