Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A
  1. News
  2. Holiadur Diweddariad Coronafeirws ar gyfer ysgolion

Holiadur Diweddariad Coronafeirws ar gyfer ysgolion

5 June 2020 (by Aron Jones (admin))

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech rannu hyn â rhieni/gofalwyr a gofyn am ymatebion erbyn 10 Mehefin 2020 fan bellaf i'n helpu ni i gynllunio'r camau nesaf. Yna byddwn yn rhoi dadansoddiad o'u hymateb penodol i bob ysgol.