Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A
  1. News
  2. Gwisg Ysgol / School Uniform

Gwisg Ysgol / School Uniform

9 December 2021 (by Aron Jones (admin))

A fydd hi'n bosib i bawb yng Nghyfnod Allweddol 2 (Bl 3, 4, 5 a 6) i wisgo gwisg ysgol heddi er mwyn i ni allu ffilmio'r gyngerdd, diolch.


Could all Key Stage 2 pupils (Yr 3, 4, 5 & 6) wear their school uniform today please in order for us to film the Christmas concert. Thank you.