Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A
  1. News
  2. Tywydd twym / Warm weather

Tywydd twym / Warm weather

11 July 2022 (by Aron Jones (admin))

A wnewch chi sicrhau bod eli haul ar eich plentyn cyn dod i'r ysgol ,het a digon o ddwr ganddynt yn ystod y tywydd twym yma.

Could you please ensure that your child is wearing plenty of sun cream, has a hat and brings plenty of water to school during this period of warm weather.

Diolch