Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A
  1. News
  2. Gwybodaeth Bwysig / Important Information

Gwybodaeth Bwysig / Important Information

19 July 2022 (by Delyth Hillman (HillmanD2))

1.   Cofiwch roi gwybod i'r ysgol am BOB absenoldeb / Please remember to inform school of  ALL absences 

2.   Sicrhewch fod arian cinio ar sQuid cyn i'ch plentyn archebu pryd o fwyd / Please ensure dinner money is on sQuid before              your child orders a meal

3.   Taith ysgol gyfan yfory, plis talwch ar sQuid / Whole school trip tomorrow, please pay on sQuid

4.   Meithrin prynhawn - dim ysgol prynhawn dydd Mercher / Afternoon nursery - no school on Wednesday afternoon

Diolch