Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Presenoldeb/Attendance

 

Mae gan yr ysgol strwythur cadarn ar gyfer tracio presenoldeb. Mae’r ysgol yn gwneud defnydd da o ddata er mwyn targedu grwpiau ac unigolion i wella agweddau penodol o’u presenoldeb.  Mae systemau gwobrwyo’r ysgol yn annog y rhan fwyaf o ddisgyblion i wneud eu gorau glas i ddod i’r ysgol.

Swyddog lles yr ysgol: Mrs Rhiannon Smith

 

The school has a sound structure for tracking attendance. The school makes good use of data in order to target groups and individuals to improve specific aspects of their attendance. The school’s reward systems encourage the majority of pupils to do their best to attend school.

Educational Welfare Officer: Mrs Rhiannon Smith

 

Cliciwch ar y linc ar gyfer ffurflen gwyliau/Click on the link for a holiday request form

 

https://loginfach.sites.schooljotter2.com/parents/ffurflenni-forms

 

Cliciwch ar y ddolen i weld ein polisi presenoldeb/Click on the link to view the attendance policy

 

Polisi Presenoldeb

Attendance Policy

Presenoldeb 2022/23 Attendance

Ein targed ar gyfer y flwyddyn academaidd hon  yw 95% is the target for this academic year

Medi/September - 91.14%

Hydref/October - 90.93%

Tachwedd/November - 92.83%

Rhagfyr/December - 85.06%

Ionawr/January - 92.55%

Chwefror/February - 92.2%

Mawrth/March - 85.9%

Ebrill/April - 91.5%

Mai/May - 

Mehefin/June - 

Gorffennaf/July -