Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Learning Needs

 

Mae Anghenion Addysgu Arbennig (AAA) nawr yn cael ei galw'n Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) o ganlyniad i ddeddf newydd, Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018.

 

Special Educational Needs (SEN) will now be known as Additional Learning Needs (ALN) as a result of a new act, the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018.