Roseland Road, Swansea, West Glamorgan, SA5 4ST

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Calendr / Calendar

Latest Calendr Ysgol / School Calendar Events

Penblwydd Mr Urdd 100 oed25Jan2022

Santes Dwynwen25Jan2022

Pel Rwyd yr Urdd01Feb2022

9:30 am - 3:30 pm

Dydd Miwsig Cymru05Feb2022

Theatr Na Nog - Yr Andora Star Bl 5 a 610Feb2022

9:30 am - 3:30 pm

HMS/INSET18Feb2022

@ Yn yr ysgol/in school

Dim ysgol i'r disgyblion School closed to pupils

Hanner Tymor/ Half Term18Feb2022

3:20 pm - 28 feb, 8:40 am

Calendars page(s): Calendr Ysgol / School Calendar >>