Heol Roseland, Waunarlwydd, Abertawe, SA5 4ST

ygg.loginfach@swansea-edunet.gov.uk

01792 874399

YGG Y Login Fach

Gallaf lwyddo ond i mi roi cynnig arni

A A A

Calendr / Calendar

Latest Calendr Ysgol / School Calendar Events

Bl2-6 Asesiadau personol/personalised assessments yr2-620Jun2022

9:00 am - 01 jul, 3:00 pm @ Yn yr Ysgol

Cliciwch ar y linc am fwy o wybodaeth/ click on link for more information https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/reading-and-numeracy-assessments/personalised-assessments-information-for-parents-and-carers

Mabolgampau Cyfnod Sylfaen/sports day foundation Phase28Jun2022

9:30 am - 11:30 am @ Yn yr Ysgol

Mabolgampau/Sports day for Derbyn, Bl1 a 2 Ar gau pedroed wrth gefn yr ysgol/ On the football field behind the school 9:30 Bore yn unig/morning only Cost £1.00

Clwb pel-droed cymysg 5 a 6/mixed football club yr5 and 628Jun2022

3:30 pm - 4:30 pm @ Yn yr ysgol/in school

Cost £1.00

Ioga cymysg i fl 3 a 4/ Mixed yoga club yr 3 and 428Jun2022

3:30 pm - 4:30 pm @ Yn yr ysgol/in school

Cost £1.00

Mabolgampau Cyfnod Allweddol 2/KS2 Sports Day29Jun2022

9:30 am - 11:30 am @ Yn yr Ysgol

Mabolgampau/ Sports day for yr3,4,5,6 Ar gau pedroed wrth gefn yr ysgol/ On the football field behind the school 9:30 Bore yn unig/morning only Cost £1.00

Clwb hoci cymysg i fl 4, 5 a 6/mixed hockey club yr 4, 5 and 630Jun2022

3:30 pm - 4:30 pm @ Yn yr ysgol/in school

Cost £1.00

Ffitrwydd cymysg i fl 3 a 4/Mixed fitness yr 3 and 430Jun2022

3:30 pm - 4:30 pm @ Yn yr ysgol/in school

Cost £1.00

Calendars page(s): Calendr Ysgol / School Calendar >>